כלכלה וצרכנות

צו קיום צוואה

כאשר אדם רוצה לממש נכסים של אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה, עליו להגיש בקשה לצו קיום צוואה. כיצד ממלאים את הבקשה, להיכן כדאי להגיש אותה ומדוע חשוב כל כך להיות מלווים על ידי אנשי מקצוע בשלב זה – כל זאת ועוד בכתבה שלפניכם.

  • תוכן שיווקי
  • פורסם 08/11/23
  • 10:45
  • עודכן 08/11/23
צילום: Freepik

אילו מסמכים יש להגיש ולאן?

אם אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, ניתן לממש את נכסיו כדי לחלק את עיזבונו כפי שביקש עוד בחייו. את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני שנמצאים בסמוך לבית המנוח, הבקשה כרוכה בתשלום של אגרה ויש לצרף אליה מסמכים, בין היתר תעודת פטירה אותה ניתן להוציא ממשרד הפנים, צוואה מקורית ואישור חתום על ידי היורשים כולם כי הם מודיעים שידוע להם שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום הצוואה. את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון או בכתב ויש לציין בבקשה את פרטי המורישים והיורשים, את פרטי הצוואה ואת קיומן של צוואות אחרות אם ישנן. לכל אלה יש לצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין המאמת את העובדות שבבקשה.

 מה עושים כאשר לא מדובר על יורשים מקרבה ראשונה?

במקרים בהם מדובר על קרובי משפחה יורשים מדרגה שנייה או שלישית, יש לצרף גם אישורי פטירה של כל המנוחים שקדמו למנוח. יכולים להיות מקרים בהם רשם הירושות יבקש לבצע הליכים נוספים, למשל של מילוי טפסי הצהרות מוות.

 התנגדות לצו קיום צוואה

תרחיש אחד שיכול להיות בעת הגשת הבקשה הוא שמישהו יקום ויתנגד לה, יפתח הליך התנגדות לצוואה ובמקרים כאלו הרשם לענייני ירושה מעביר את הבקשה לבירור בבית המשפט לענייני משפחה, שם מתנהל הליך משפטי שבוחן לעומק את תוקפה של הצוואה בין מגיש הבקשה לצו קיום הצוואה למול המתנגדים לה.

 ואם אין צוואה?

במקרים בהם אדם נפטר והוא לא הותיר אחריו צוואה, או במקרים בהם ישנה צוואה אך היא לא מתייחסת לכל הנכסים שיש לאדם באותו זמן נתון, אז יש להגיש בקשה לצו ירושה.

 מהי מטרת הצו ומדוע חשוב להיות מלווים על ידי עורך דין?

מטרת צו קיום צוואה היא הענקת תוקף משפטי לצוואה ובמסגרת הצו נקבעת זהות היורשים וחלקם בעיזבון המנוח. את הבקשה ניתן להגיש באופן עצמאי, אך גם תביעות בבית המשפט ניתן להגיש באופן עצמאי, וממש כמו בבית המשפט ובטח כאשר מדובר על ירושות, יש לפעול על פי דין כדי להבטיח שהחלוקה נעשית בצורה מדויקת, שוויונית ותואמת לצוואה. עורך הדין מגיש את הבקשה על פי הכללים הנהוגים והתקנות, הוא מכיר את התחום הבירוקרטי ויודע היכן ניתן לזרזו וכיצד והגשה עם עורך דין המתמצא בתחום תסייע למנוע מצבים של חוסר במסמכים, הגשה לא נכונה וטעויות שעלולות להוביל לעיכובים בהוצאת צו קיום הצוואה.

תגובות