כלכלה וצרכנות

מדריך לעובדים בפסח: אלו הזכויות שלכם

האם אהיה זכאי לדמי חגים אם לא עבדתי בחג? האם המעסיק יכול להוציא אותי לחופשה מרוכזת במהלך חול המועד? האם המימונה היא יום חג? | מומחים לדיני עבודה עונים על השאלות הנפוצות בנושא עבודה בחגים

  • עו''ד רוני איטח-גנט ועו''ד אוהד גלעדי
  • פורסם 30/03/21
  • 16:06
  • עודכן 30/03/21
צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90

השנה, בלי נדר, בערב הפסח כולנו - המוני בית ישראל - נחגוג את תחילת השתחררותנו ממגיפת הקורונה ואת תקוותנו כי תפסח על בתינו ותלך מאיתנו לבלי שוב.

כך, לאחר ששנה שעברה נאלצנו להתבודד ולהתכנס בחיק המשפחה הגרעינית.

מדובר בנחמת מה, שאינה מלאה, ודאי לאור המצב העגום של עסקים רבים. המספרים הגבוהים מאוד של עובדים שאיבדו את פרנסתם או שעדיין לא שבו מחופשות ללא תשלום לעבודה פעילה. 

עם התקווה הזהירה והאתגרים בשוק העבודה, ראינו לנכון כבכל שנה לרכז מספר שאלות ותשובות הקשורות לתעסוקה ועבודה בפסח, יחד עם עו''ד רוני איטח-גנט ועו''ד אוהד גלעדי, שותפים במשרד נ.פינברג ושות', ומומחים בדיני עבודה.

בריאות טובה וחג חירות שמח.

האם המעסיק יכול לחייב אותי לעבוד בערב החג?

ככלל, מעסיק רשאי לדרוש מעובד לעבוד בערב החג, כשם שיכול לדרוש מעובד לעבוד ביום שישי [זאת למעט ככל שהתקיימו מלוא התנאים ביחס לעובד שהודיע כי הוא אינו מוכן לעבוד בשבת או בחג כקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה].

במקומות עבודה בהם מוסדר שבוע עבודה בן שישה ימים, יום העבודה בערב החג יהיה בן 7 שעות, כאשר עבודה לאחר מכן תחשב כעבודה בשעות נוספות.

במקומות עבודה בהם מוסדר שבוע עבודה בן חמישה ימים, יום העבודה בערב החג יהיה בן 8 שעות, בתשלום בעד 9 שעות, או בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות [ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור].

ישנם כמובן מקומות עבודה בהם הוסדרו תנאים אחרים ומיטיבים ביחס לעבודה בערב החג, אם מכוח שיוכם הענפי של מקומות העבודה או אם מכוח צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים או הסכמים אישיים.

עו''ד אוהד גלעדי
עו''ד אוהד גלעדי
צילום: אופיר אייב

ומה כאשר ערב החג חל בשבת?

בהנחה שמדובר במקום עבודה שלא עובד בשבת, הרי שעבודה בערב החג כפי שחל השנה משמעותה עבודה בשעות שלאחר כניסת החג וככזו היא תחשב כעבודה במהלך החג. עבודה במהלך החג (באשר לעובד יהודי) בדומה לעבודה בשבת היא אסורה בחוק, אלא אם למעסיק קיים היתר להעסקת עובדים בשבת ובחג.

ככלל, לא ניתן לחייב עובד לעבוד בשבת ללא היתר וללא מתן מנוחה מספקת שכוללת, לכל הפחות 36 שעות רצופות [במקרים מסוימים לפחות 25 שעות רצופות] ובהן גם התחום שבין כניסת לצאת השבת.

אם בכל זאת עבדתי במהלך החג – מה המשמעות שיש לכך לגבי שכרי?

הכללים החלים על העסקה בשבת חלים בהתאמה גם על העסקה בחג. העסקת עובד במהלך החג תזכה את העובד בתשלום של 150% מהשכר הרגיל. במקרה שמדובר בעובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי שעבד בחג "מתוך כורח", ישולמו לו דמי חג בשיעור של 100% נוספים [קרי, בנוסף ל- 150% מהשכר הרגיל בגין העבודה בחג].

עו''ד רוני איטח-גנט
עו''ד רוני איטח-גנט
צילום: אופיר אייב

האם אהיה זכאי לדמי חגים אם לא עבדתי בחג?

עובד ששכרו משולם לו על בסיס חודשי יהיה זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם לא עבד בחג, מבלי שינוכה יום היעדרותו בגין החג.

עובד שמשתכר על בסיס יומי או שעתי יהיה זכאי לדמי חגים רק לאחר שלושה חודשי וותק במקום העבודה ובתנאי שלא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחריו, אלא אם היעדרותו היתה בהסכמת המעסיק. יצויין כי ככל שהחג חל בשבת – לא תקום זכאות לדמי חגים [כל האמור הוא בלבד שאין הוראה אחרת מכוח הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג].

ערב חג שני של פסח חל השנה ביום שישי – האם אוכל לבקש חופשה בערב החג?

ערב חג הפסח וערב שביעי של פסח נמנים על המועדים בהם רשאי עובד להיעדר על חשבון מכסת ימי החופשה העומדת לרשותו, מבלי שהמעסיק יתנגד לכך ובלבד שהעובד הודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש.

עובד שלא הודיע מראש למעסיקו יוכל לבקש חופשה בערב שביעי של פסח, בכפוף לאישור המעסיק.

האם אהיה זכאי לקבל תוספת שכר בגין עבודה בחול המועד?

לא. החוק אינו מתייחס לעבודה בחול המועד ועל כן אנו מתייחסים אליהם כימי עבודה רגילים [כל עוד אין הוראה אחרת מכוח הסכם, צו הרחבה או נוהג].

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: ThisIsEngineering from Pexels

האם המעסיק יכול להוציא אותי לחופשה מרוכזת במהלך חול המועד?

 

ככלל כן. ככל שהחופשה נמשכת 7 ימים ומעלה, על המעסיק להודיע לעובדים על כך לפחות 14 ימים קלנדריים מראש. לצד זאת, לא ניתן לחייב עובד שלא עומדת לזכותו מכסת ימי חופשה מספקת לצאת לחופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים.

האם המימונה היא יום חג?

בדומה לערב החג, חג המימונה נחשב בחוק חופשה שנתית כ"יום חופש לבחירה". עובד יכול להודיע למעסיק כי בכוונתנו להיעדר במימונה, וזאת על חשבון ניצול מכסת ימי החופשה שלו. על עובד לעשות כן 30 ימים מראש. אם לא הודיע מראש על כוונתנו זו, הדבר יהיה כפוף לאישורו של המעסיק.

 

ועוד באותו עניין

תגובות