כלכלה וצרכנות

התיקון לחוק החל"ת אושר בכנסת

המתווה מקצר את תקופת האכשרה לצורך זכאות לדמי אבטלה, מאריך את דמי האבטלה והמענקים לבני 45 ו-67, ומגדיל משמעותית את דמי הלידה ליולדות בתקופת הקורונה

יו"ר ועדת הכספים, אלכס קושניר
צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה מוקדם יותר היום (חמישי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת התיקון לחוק הביטוח הלאומי שיאפשר את הארכת דמי האבטלה למספר קבוצות באוכלוסייה הנמצאות בחל"ת בשל הקורונה, בהם בני 45 ומעלה, בני 67 ומעלה ויולדות.

התיקון לחוק עבר ברוב של 35 וללא מתנגדים, לאחר הסערה שהתעוררה במליאה בזמן ההצבעה על הסתייגויות האופוזיציה, בשל הצבעה כפולה של ח"כ אביר קראה. לאחר דיון משפטי הודיע יו"ר הכנסת על הצבעה חוזרת ושאר ההצבעות נמשכו כרגיל, תוך שחברי האופוזיציה מחרימים אותן.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ אלכס קושניר, אמר במליאה כי התרחשו שני אירועים: חזרת פעילות המשק ופקיעת תקפו של החוק הקודם. בשל כך החליט משרד האוצר לבחון מחדש את נושא דמי החל"ת ולהחליט אילו אוכלוסיות יקבלו את הסיוע.

במסגרת החוק נקבעו הוראות שעה בנושא דמי לידה ודמי אבטלה, על רק סיום התקופה שנקבעה במסגרת משבר הקורונה. התיקון לחוק קובע כי אדם שפוטר בין החודשים יולי-ספטמבר 2021 יהיה זקוק לותק (אכשרה) של שישה חודשים (במקום 12) על מנת לקבל את דמי האבטלה, אך יהיה זכאי למחצית מימי האבטלה הקבועים בחוק באופן זהה לאדם באותו מצב משפחתי שעבר את תקופת הותק המלאה.

בנוסף, התיקון קובע כי מי שפוטר בין החודשים אוקטובר-דצמבר 2021 - יהיה זכאי ל-83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אם צבר 10 חודשי ותק.

בני 45 ומעלה

התיקון מחריג את בני 45 וקובע כי אדם שעבר גיל זה ושולמו לו דמי אבטלה בתקופת הקורונה, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספת - אך מדובר במחצית מימי האבטלה להם היה זכאי על פי החוק המקורי ושאותם מימש בתקופת הקורונה.

מובטלים בני מעל ל-45 יוכלו לממש את ימי האבטלה הנוספים ואת ימי האבטלה לפי החוק המקורי שלא מימשו עד לסוף יוני - עד לסיום שנת 2021 או עד 12 חודשים מהתאריך שנקבע להם באופן אישי, הגבוה מבניהם.

בתוך כך, נקבע כי דמי האבטלה יהיו בגובה 85% משיעורם בחוק, ומוסיף כי מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים (במקום 70% כפי שקבוע בחוק המקורי).

בני 67 ומעלה

לדרישת ועדת הכספים נוסף סעיף הקובע כי בני 67 ומעלה שהיו זכאים למענק בחודש יוני - ימשיכו לקבל מענקים למשך שלושה חודשים נוספים, כאשר גובהם פוחת בכל חודש במתווה של 90, 80 ו-70 אחוזים למענק.

דמי לידה

התיקון קובע לדרישת ועדת הכספים כי נשים שילדו בין חודש יוני 2020 ל-30 בדצמבר 2021 וזכאיות לדמי אבטלה בחודש יוני או קודם לכן אך אינן זכאיות לדמי לידה מאחר שלא היו בהריון בעת פיטורן - יהיו זכאיות לדמי לידה בגובה השכר האחרון שקיבלו ולא בגובה דמי האבטלה כפי שנקבע בחוק המקורי. מדובר בהגדלה משמעותית של דמי הלידה.

בנוגע ליולדות עצמאיות הוארכה הוראת השעה לפיה חישוב דמי הלידה יוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019. הדבר חל גם לגבי מבוטחת שילדה עד לסוף שנת 2021.

תגיות:

תגובות