יהדות

הוסרה סכנת הריסת בית הכנסת ההיסטורי ברעננה

סכנת הריסת המבנה ההיסטורי בלבה של רעננה שבו שכן מאז בנייתו בית הכנסת הפועל המזרחי ולצידו הסניף המרכזי של תנועת בני עקיבא, חלפה ככל הנראה. זאת בעקבות יוזמה מקומית להכריז על המבנה כאתר שימור היסטורי.

המשנה לראש העיר רעננה חיים גולדמן, מימין, ויו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן, בפתח בית הכנסת שסכנת ההרס הוסרה מעליו.
צילום: פרטי

המגרש עליו ניצב בית כנסת הפוהמ"ז, ששוויו נאמד ב-15 מיליון שקל, הוצע למכירה יחד עם נכסים נוספים של מפלגת הבית היהודי (שלא מיוצגת בכנסת הנוכחית), כדי לכסות את חובותיה של המפלגה לגזברות הכנסת, למס הכנסה ולגורמים פרטיים. הידיעה על דבר יוזמת המכירה, שפורסמה ב'מצב הרוח', חוללה סערה, הלם ותדהמה, בקרב אנשי הציבור הדתי לאומי ברעננה, והניעה שניים מבכירי הציבור הדתי לאומי בעיר – המשנה לראש העיר חיים גולדמן שהוא ראש הרשימה הדתית בעיריה; ויו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן, שניהם נמנו עם מתפללי בית הכנסת – לפעול להצלת בית הכנסת משיני הדחפורים והנדל"ניסטים.

שניהם עירבו בסוגיה את ראש העיר חיים ברוידא, שגם הוא רחש חיבה יתירה לבית הכנסת הוותיק, שהוקם בראשית שנות הארבעים של המאה הקודמת, על פי ארכיטקטורת אותם ימים האופיינית לבניה המוסדית הכפרית בארץ ישראל שלפני קום המדינה. ביהכ"נ הוקם בידי ציבור העולים החדשים, רובם פועלים דתיים חברי הפועל המזרחי, שמימנו מכספם בית כנסת לשימושם היומיומי. לימים הם העבירו את המגרש לבעלות נכסי המפד"ל דאז. השלישיה דנה בנושא והגיעה למסקנה שמדובר במבנה בעל חשיבות היסטורית בתולדות רעננה, וראוי לשימור.

הצלת בית הכנסת מהרס, תציל גם את סניף בני עקיבא השוכן באותו מגרש ומהווה בית תנועתי לאלף חברי סניף מרכז העיר. זאת משום שהותרת בית הכנסת על כנו תהפוך את ההשקעה ברכישת המגרש לבלתי כדאית.

לאחר שהוחלט לפעול לשימור המבנה, הוזמנה הוועדה לשימור נכסים היסטוריים לדיון בימים הקרובים, כדי לפרסם החלטה רשמית חוקית בעניין, שתגן על ביהכ"נ ואגב כך גם על סניף בני עקיבא שלידו.

המשנה לראש העיר חיים גולדמן ויו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן, אמרו ל'מצב הרוח' כי ביהכ"נ הוותיק ישלב ברשימת האתרים ההיסטוריים ברעננה, שיבטיחו את צביונה הייחודי של רעננה, וגם ינציח את פועלם של ותיקי העיר שומרי המצוות ותרומתם לבניינה.

 

 

תגובות