פוליטי

בג"צ דחה על הסף עתירה נגד הטלת המנדט על נתניהו

ביהמ״ש הטיל הוצאות על 70 אנשי אקדמיה ורוח שעתרו נגד החלטת הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו, בשל שיקולים ערכיים. בג"צ: "השיקול המרכזי האמור להנחות את הנשיא הוא סיכויי המועמד להרכיב ממשלה"

צילום: דוברות בית הנשיא

בג"צ דחה הבוקר (ראשון) על הסף את עתירתם של 70 אנשי אקדמיה ורוח נגד החלטת נשיא המדינה ראובן ריבלין להטיל את המנדט להרכבת הממשלה על בנימין נתניהו, ומן העבר האחר נגד הסכמת נתניהו לקבל עליו את המנדט, החלטה שלשיטתם "לוקה בחוסר סבירות קיצוני" ויש לבטלה.

לטענת העותרים, החלטת הנשיא שגויה מכיוון שלא נשקלו כלל השיקולים הערכיים הרלוונטיים לקבלת ההחלטה. לדבריהם כתב האישום שהוגש נגד נתניהו וחומרתו הרבה מצדיקים קבלת החלטה אחרת על ידי הנשיא. יחד עם זאת, העתירה לא הוגשה נגד הנשיא עצמו, אלא נגד החלטתו, בשל החסינות שממנה הוא נהנה.

היועץ המשפטי לממשלה טען מנגד שהתקפתם של העותרים על שיקול הדעת של הנשיא אינה תקיפה עקיפה, אלא התקפה ישירה "בכסות מעין טכנית".

הרכב בג"צ בראשות שופט העליון דוד מינץ פסק כי "דין העתירה להידחות על הסף". בנימוקיו ציין בית המשפט ש"העותרים לא ביססו כל עילה משפטית לבחינת שיקול דעתו של מקבל תפקיד ציבורי, ועל כן אין סעד שבדין שניתן לגזור לגבי החלטת חה"כ נתניהו לקבל על עצמו את תפקיד הרכבת הממשלה".

כמו כן, דחו השופטים את התעלול המשפטי בדבר "תקיפה עקיפה" המופנית נגד שיקול הדעת של הנשיא וקבעו שלא נפל כל פגם באופן שבו הפעיל הנשיא את שיקול דעתו בעניין, משום ש"השיקול המרכזי האמור להנחות את הנשיא הוא סיכוייו של אותו חבר כנסת להרכיב ממשלה".

בהקשר לרצונם של העותרים כי נשיא המדינה יורה שנתניהו פסול מלשמש כראש ממשלה, הפנה בית המשפט לפסק דין קודם בו קבע כי "עמדה זו של העותרים לא ניתן לקבל: היא אינה תואמת את אופיו של מוסד הנשיאות" וכן "היא אינה מתיישבת עם תפקידו של נשיא המדינה בהליך הרכבת הממשלה".

בית המשפט חייב את העותרים בהוצאות משפט על סך 10,000 שקלים.

תגובות