בעולם

יושב ראש ההסתדרות הציונית: אחוז ההתבוללות בקרב הישראלים בחו"ל גבוה מאשר בקרב יהודי התפוצות

בוועדת העליה והתפוצות של הכנסת אמר יעקב חגואל שההסתדרות הציונית מחזיקה כיום כ-250 שליחים - מורים מישראל בבתי הספר היהודיים בתפוצות.

בית כנסת בארה"ב
צילום: Google street view

"בבדיקה שערכנו מתברר שאחוז ההתבוללות בין הישראלים שעזבו את ישראל והשתקעו בחוץ לארץ, גבוה מאשר אחוז המתבוללים בין יהודי התפוצות שנולדו וגדלו בחוץ לארץ". כך אמר השבוע יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל בסקירה רחבה שמסר על פעילות הארגון העולמי בישיבה מיוחדת של ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, בראשות ח"כ עודד פורר.

בשיחה עם 'מצב הרוח' אחרי ישיבת הוועדה אמר יעקב חגואל, שהנתון הידוע לו הוא שאחוז המתבוללים בין הישראלים הנמצאים בחוץ לארץ גדול ב-5 עד 10 אחוזים מאשר אחוז המתבוללים בין היהודים החיים בתפוצות.

צילום: יוסי זליגר
יעקג חגואל נואם בכנס הציוני הגדול לפני כחצי שנה בבאזל. צילום: יוסי זליגר

חגואל הוסיף שלעומת 250 שליחים מורים מישראל המלמדים כיום בבתי הספר היהודיים בחוץ לארץ, עומדת ההסתדרות הציונית לשלוח בשנה הבאה למעלה מ-300 מורים מישראל. כיום כ-150 מהמורים השליחים עובדים בארצות הברית וכ-100 מלמדים ביתר ההמדינות בתפוצות.

בישיבת ועדת הקליטה הסביר חגואל, כי אחוז ההתבוללות הגבוה יותר בין הישראלים החיים בחוץ לארץ קשור בכך שחלק גדול מהישראלים אינם קשורים לקהילות המקומיות, אינם הולכים לבתי הכנסת וילדי רובם אינם לומדים בבתי ספר יהודיים שעלותם יקרה מאד. רוב הילדים של המשפחות הישראליות לומדים בבתי ספר ציבוריים, 'פבליק סקולס', שהלימודים בהם אינם כרוכים בתשלום כלל.

תגובות