שואלין ודורשין

הליכות הפסח מרובות הן, וכלל ישראל עושה רבות. נרכז כאן מקבץ הלכות אקטואליות.

  • פורסם 30/03/12
  • 12:00
  • עודכן 10/02/21
בדיקת חמץ, אילוסטרציה
צילום: Dazzle Jam from Pexels

הליכות הפסח מרובות הן, וכלל ישראל עושה רבות, הן בביעור החמץ, והן בהקפדה על כשרויות ועוד, עד לחג הפסח הבעל"ט. נרכז כאן מקבץ הלכות אקטואליות.

1. מכירת חמץ, האם ניתן למכור חמץ ממשי? חז"ל תקנו אפשרות למכור את החמץ קודם הפסח לגוי, כדי למנוע הפסד מרובה. יסודה של התקנה נועד לסוחרים ובעלי מפעלים, אלא שבמרוצת הדורות התירו גם לבעלי בתים להשתמש בתקנה זו. אך כיוון שתקנה זו גררה בעקבותיה חששות רבים שהמכירה אינה אמיתית וחששו להערמה, שהרי אין החמץ עובר לרשותו של הנוכרי ממש, וברור שהנוכרי לא יגע בחמץ ויקחנו באמצע הפסח, וכן משפטית לא ברור מצב של המכירה, ראוי ורצוי שבבתים פרטיים שאין בהם הפסד מרובה, לא להשאיר חמץ בעין, ואם נשאר לא למכרו.

ישנן שתי אפשרויות לצאת מן הספק: או לתת את החמץ הנשאר לבעל מכולת במתנה שיכלול  את הניתן לו בכלל מכירת החמץ של החנות, ולאחר הפסח לקחת בחזרה; או לתת כצדקה לגופים רבים העוסקים באיסוף מזון למשפחות דלות.

2. ניתן למכור את החמץ ע"י שליח או ע"י אשתו, ואף שנוהגים למכור את החמץ על ידי שחותמים על כתב הרשאה שבידי הרב ומקבלים קניין על יד, בכל אופן גם בלי קניין המכירה קיימת וכל הדברים הנעשים בפני הרב אינם אלא להידור. לכן, מי שאינו יכול לילך לרב, יכול לשלוח שליח, וכן יכול לטלפן לרב או לשלוח דוא"ל, ולבקש שימכור חמצו. לכן מועיל מינוי כתב הרשאה גם באינטרנט.

3. בודקין את החמץ לאור הנר. לכן נוהגים לכבות את אור החשמל בשעת בדיקת חמץ, שאז אור הנר מבהיק יותר. מי שאינו יכול להשיג נר לבדיקת חמץ יכול לבדוק החמץ ע"י פנס חשמלי בברכה. במקומות שחוששים להכניס נר משום חשש דליקה, כגון ברכב וכדומה, יש לכתחילה לבדוק על ידי פנס, שאז יבדוק כדבעי.

4. העוזב את ביתו כמה ימים קודם הפסח ולא יהיה בביתו בליל י"ד בניסן, זמן בדיקת חמץ, יעשה כך: בלילה שלפני צאתו לדרך יבדוק את החמץ לאור הנר בלי ברכה (ויקפיד על החמץ שנשאר שלא יתפזר), ובתום הבדיקה יאמר: "כל חמירא דאיכא בביתא הדין" (שיש בבית הזה ולא יאמר דאיכא ברשותי). ועדיפה בדיקת בעה"ב קודם צאתו מהבית, מאשר מינוי שליח בליל י"ד. דין זה אמור גם אם אין כוונת בעה"ב לחזור לביתו במשך ימי החג.

5. השוכר חדר בבית מלון על מנת לשהות שם בפסח, וקיבל מפתח לחדר לפני ליל ארבעה עשר בניסן, חלה עליו חובת בדיקה בחדר בליל י"ד בניסן בברכה, וחייב גם לבטל חמצו ולשרפו למחרת. אם אין האורח בודק חדרו בליל י"ד, ישנה חובה על בעל המלון לבדוק. הבא למלון ביום י"ד בניסן (ערב פסח) או במשך ימי הפסח, יברר אם בדקו את חדרו בליל י"ד בניסן כדין, ואם לאו יבדוק הוא את חדרו בברכה.

6. הרוכש דירה אך עדיין לא נכנס לתוכה, בכל אופן חייב לבדוק את הדירה החדשה שברשותו, אף שאין דרים בה. אם קשה עליו הדבר, ניתן למכרה במכירת החמץ לגוי.

7. מוצרי קוסמטיקה חיצוניים ומוצרי ניקוי, אינם צריכים הכשר לפסח, כיוון שהם פגומים ואינם ראויים למאכל כלב. והמחמיר בזה, יש לו על מי לסמוך. אולם מוצרים שהם מן השפתיים ולפנים, כגון: שפתונים, אודם, משחת שיניים וכדומה, ראוי שהיו כשרים לפסח. 

והנזהר במשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה!

תגובות