'חדר מצב' הינו אתר חדשות ישראלי לאומי. 

האתר הוקם במטרה לספק לציבור חדשות עדכניות בגובה העיניים מהארץ ומהעולם. באתר ניתן להתעדכן על בסיס קבוע בכל החדשות החמות בנושאי אקטואליה, חדשות חוץ, ביטחון, פוליטיקה, כלכלה, בריאות, לייף סטייל, רכילות, מורשת, תרבות, טכנולוגיה וספורט.

בעידן בו האמון בתקשורת שואף לאפס, אתר 'חדר מצב' מתחייב להנגיש לציבור מידע רלוונטי מבלי להאביס פרשנויות ודעות בתוך ידיעה חדשותית, ומבלי לכבול את הקורא לעמדה. האתר דוגל בדיווחים ישירים, הגונים ונטולי פניות: בלי חדשות כזב ובלי נרטיבים. כמו כן האתר יפעל ליישום עקרון חופש הביטוי ולמתן במה למגוון דעות.

אתר 'חדר מצב' הינו יוזמה תקשורתית של קבוצת התקשורת 'אשדיר', בראשותם של שוקי גולובינסקי ואלי עציון. הקבוצה מחזיקה בנוסף גם בעיתון 'מצב הרוח', בשבועון 'שבתון', בעיתון 471 ובמשרד הפרסום 'אשדיר'.

עורך האתר: אביחי טבק